BGAN - Pokretni kopneni satelitski terminali
Thrane & Thrane / Cobham Explorer Series

COBHAM (THRANE & THRANE) EXPLORER serija

Mobilna satelitska komunikacijska platforma za profesionalne korisnike

 

EXPLORER je uspješno dokazana i temeljito testirana serija pokretnih satelitskih terminala koji korištenjem Inmarsat BGAN (Broadband Global Area Network) tehnologije omogućuju brzu i pouzdanu glasovnu i podatkovnu komunikaciju.

EXPLORER serija uključuje pokretne satelitske terminale bilo da se radi o prijenosnim modelima ili modelima namijenjenim za rad iz vozila. Tvoreći potpunu komunikacijsku platformu oni omogućuju Standard Voice, Premium Voice, Standard IP, Streaming IP,  BGAN X-Stream te BGAN M2M komunikaciju neovisno o vremenu i mjestu na kojem se korisnik trenutno nalazi.

 

Visoke performanse

Pokretni satelitski terminali EXPLORER serije ostvaruju visoke performanse unatoč svojim malim dimenzijama. Brzinama do 492kbps, te korištenjem Streaming Data opcije sa garantiranim brzinama do +384kbps (BGAN X-Stream), moguće je veće fileove te live video sadržaje posredstvom satelitske mreže brzo poslati krajnjim korisnicima. Glasovna komunikacija pritom se odvija simultano, zasebnim kanalom, te je potpuno neovisna o podatkovnom prometu.

 

Robusnost

EXPLORER serija je dizajnirana da zadovolji rad i u najekstremnijim situacijama. Često u nelagodnom okruženju u kojem se profesionalni korisnik može naći kvaliteta i pouzdanost rada biti će osigurani.

 

Prenosivost i fleksibilnost

EXPLORER serija pokriva potrebe vezane za prenosivost i fleksibilnost uređaja. Serija se sastoji od tri prenosiva i lagana terminala (maksimalne veličine prosječnog laptopa), te dva modela namijenjena za rad iz vozila. Uređaji svojim pokretnim antenama omogućuju rad i pri brzinama većim od 200 km/h.

 

Jednostavnost korištenja

Svi EXPLORER terminali odlikuju se jednostavnošću što smanjuje potreban nivo znanja i vještina neophodnih za korištenje. Jednostavno povežite vaše računalo ili telefon sa uređajem, dosmjerite ga prema satelitu (uz pomoć ugrađenog kompasa i zvučnog indikatora) i započnite sa korištenjem.

 

EXPLORER serija - ključne značajke

 • Kompletna komunikacijska platforma
 • Globalna širokopojasna veza
 • Prijenosni uređaji koji omogućuju pouzdane veze (internet, dana, voice, SMS)
 • Trenutna veza sa vašim uredom
 • Jednostavnost korištenja
 • Kontrola troškova - globalno definirane cijene, nema troškova roaminga
 • Korištenje diljem svijeta

 

Kliknite ovdje za detaljne informacije o uređajima EXPLORER

Što je BGAN?

 

BGAN (Broadband Global Area Network) je sinonim za Inmarsatov sustav širokopojasne satelitske komunikacijske mreže globalnog pokrivanja. Korištenjem BGAN satelitske Land Mobile terminalne opreme moguće je uspostaviti širokopojasnu komunikaciju (voice, data, e-mail, internet) sa bilo koje točke na svijetu sa korisnicima koji se također mogu nalaziti bilo gdje na svijetu. Komunikacija se odvija posredstvom Inmarsatovih geostacionarnih satelita najnovije generacije I-4 koji omogućuju globalnu pokrivenost signalom. Zemaljsku infrastrukturnu podršku kao i ostale dodatne servise i usluge pruža Stratos Global, kompanija u 100%-tnom vlasništvu Inmarsata. Komunikacijski protokoli koje podržava BGAN su TCP/IP, UDP/IP i Circuit-switched network.

U Republici Hrvatskoj je, kao i u većini zamalja, područje uporabe BGAN satelitskih terminala i satelitskih telefona  regulirano općom dozvolom OD-97 koju je izdala Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije te se temeljem toga ne naplaćuju naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra.

 

BGAN - Često postavljana pitanja

Što je BGAN?
BGAN dolazi od kratice ''Broadband Global Area Network – širokopojasna (satelitska) mreža globalnog pokrivanja'' čiji servis pruža davalac satelitske usluge Inmarsat.

 

Gdje sve radi BGAN?
Bilo gdje na svijetu, osim na Južnom i Sjevernom polu. Za detaljnu mapu pokrivanja pogledajte kartu pokrivenosti signala.

 

Kako radi BGAN?
Prvi korak je dosmjeravanje BGAN terminala na satelit za što je u praksi potrebno manje od jedne minute. Nakon toga uređaj se prijavljuje na satelit slanjem svojih GPS koordinata. Satelit zatim dodjeljuje najpovoljniji spot koji pokriva korisničku lokaciju, a ubrzo nakon toga slijedi povezivanje sa zemaljskom satelitskom postajom nakon čega započinje komunikacija.

 

Može li se BGAN koristiti na kopnu, moru i zraku?
BGAN je prvenstveno namijenjen korisnicima koji servis koriste na kopnu te zbog toga spada u kategoriju Land Mobile. Za korisnike na moru Inmarsat je razvio servis pod nazivom Fleet Broadband. Eeronautički servis dolazi pod nazivom Swift Broadband.

 

Koliko stoji uporaba BGAN servisa?
Komunikaciju je moguće ostvariti pretplatom već za mjesečni trošak od 50,00 USD. Postoje različite tarifne opcije unutar Prepaid, Postpaid i Shared Corporate Allowance Plan modela.

 

Koje brzine je moguće postići uporabom BGAN-a?
Brzina komunikacije ovisna je o korištenom modelu BGAN teminala. Teoretski maksimalna brzina može ići do 492kbps u prijamu i predaji. Stvarno korištena brzina također zavisi i od nekoliko dodatnih čimbenika: zauzetost mreže, odabrana pretplatnička tarifna opcija, korišteno sučelje, itd.

 

Kako radi govorni servis?
Standardni telefonski aparat opremljen RJ-11 priključnicom, ISDN uređaj ili Bluetooth mikro-telefonsku slušalicu moguće je povezati sa BGAN terminalom i koristiti za govornu komunikaciju sa bilo kojim fiksnim ili mobilnim korisnikom na svijetu. Svaki BGAN terminal ima dodijeljen vlastiti telefonski broj koji je upisan u pretplatničkoj SIM kartici. Uporabom dodijeljenog broja ostvaruju se dolazni i odlazni telefonski pozivi. Govornu vezu moguće je uspostaviti i između dva ili više korisnika BGAN terminala.

 

Kako radi fax servis?
Uporaba fax-a zavisi prvenstveno od odabira korištenog modela BGAN terminala. U koliko fax uređaj podržava RJ-11 priključak tada se komunikacija odvija identično kao i kod uporabe telefona. Druga mogućnost je uporabom odgovarajućeg programa uz korištenje računala.

 

Može li se BGAN koristiti za prijenos video sadržaja?
Može i to u dva osnovna oblika: A) prijenos Live video sadržaja te B) odgođenog prijenosa video sadržaja u obliku data file-ova (Store & Forward). Za obje varijante potrebno je koristiti odgovarajuću programsku podršku. Thrane & Thraneov strateški partner u toj domeni je firma Streambox.

 

Može li se BGAN koristiti za Video Streaming preko interneta?
Može. Za ostvarenje Streaming Data Inmarsat je kreirao opciju prioritizacije protoka te na taj način omogućio garantirani protok brzinama od 32kbps, 64kbps, 128kbps, 256kbps, 384kbps ili 450kbps (BGAN X-Stream ™). Streaming Data opcija predstavlja uslugu sa dodanom cijenom te se kao takva naplaćuje po posebnoj tarifi.

 

Što je Streaming Data?
Streaming Data je servis koji osigurava garantirani simetrični protok podataka točno predefiniranim brzinama (32kbps, 62kbps, 128kbps, 265kbps, 384kbps ili 450kbps (BGAN X-Stream ™). Opcija Streaming Data se koristi u situacijama kada je potrebno osigurati kontinuirani protok podataka u svrhu korištenja određenih programskih aplikacija kao što su npr. Live video, Live audio, telekonferencijska veza, itd.

 

Može li korisnik sam dosmjeriti BGAN terminal na satelit?
Može. I to vrlo jednostavno koristeći Inmarsatov BGAN LaunchPad program. Dodatna zvukovna indikacia korisnika navodi na najjači signal primljen s odgovarajućeg satelita. Neki terminali imaju ugrađenu opciju i vizualne signalizacije. Postupak je kratak i u praksi traje do jedne minute. Nakon što je dosmjeravanje na satelit završeno BGAN terminal je spreman za korištenje.

 

Koliko računala može biti priključeno na jedan BGAN terminal?
To u potpunosti zavisi od odabira korištenog terminala. Svi međutim podržavaju konekciju do 245 kompjutora posredstvom DHCP-a iako je za neke terminala potrebno koristiti dodatnu opremu. Neki terminali podržavaju USB, Ethernet (ponekad sa 2 priključka) i 802.11b/g wireless konekciju.

 

Što je SIM kartica (SIM Card)?
SIM kartica je čip ukorporiran u plastični nosač i služi za identifikaciju, uporabu i korištenje BGAN terminala identično načinu na koji se kartica koristi i kod mobilnih telefona. SIM kartica ujedno predstavlja i korisnički račun sa svim potrebnim informacijama  vezano za pretplatu i odabir servisa. Pretplatnička SIM kartica se jednostavno može prebaciti iz jednog BGAN terminala u drugi.

 

Koja je razlika izmedju BGAN sustava i drugih mobilnih satelitskih sustava?
BGAN sustav je razvijen prvenstveno za rad u pokretu te je stoga prenosiv i jednostavan za uporabu. Osim toga to je ujedno jedini servis koji omogućuje globalno pokrivanje. Za razliku od BGAN terminala svi drugi oblici mobilnih satelitskih sustava zahtijevaju prethodnu (ponekad i složenu) montažu na terenu te podliježu plaćanju naknade za korištenje radio-frekvencijskog spektra sukladno pravnim propisima pojedinih država.

 

Da li korištenje BGAN servisa podliježe plaćanju naknada za korištenje?
Ne. BGAN servis pruža Inmarsat koji je u svojstvu davaoca satelitske usluge međunarodna organizacija čije su članice gotovo sve zemlje svijeta. Korištenje BGAN terminala zakonski je regulirano općom dozvolom.

 

Može li BGAN raditi iz zatvorenog prostora (npr. iz ureda ili stana)?
To prvenstveno ovisi o fizičkoj orijentaciji zgrade te njezinom okruženju sa susjednim zgradama ili drugim objektima koji mogu predstavljaju fizičku prepreku vidljivisti prema satelitu. U koliko takvih prepreka nema BGAN terminal će normalno raditi kroz staklo uz uvijet da je pravilno dosmjeren na satelit. Kod nekih terminala postoji mogućnost odvajanja antene od baznog uređaja. Na taj način moguće je antenu smjestiti na pogodnije mjesto (balkon, loggia, kontejner) te ju odgovarajućim kabelom povezati s baznim uređajem.

 

Može li terminal biti postavljen na krov?
Može. Za dugotrajniji rad može se koristiti mala zaštitna kupola (radom) koja dodatno štiti antenu od fizičkih oštećenja i atmosferskih utjecaja.

 

Kolika maksimalna udaljenost može biti izmedju antene i baznog uređaja?
To prvenstveno zavisi od odabranog modela BGAN terminala. Tako je npr. kod Thrane & Thrane Explorer 700 modela moguće je antenu postaviti i do 100 metara udaljenu od baznog uređaja. Antenski kabel predstavlja dodatnu opremu i može se naručiti od proizvođača shodno potrebnoj dužini.

 

Što od dodatne opreme za BGAN terminale stoji na raspolaganju?
Korisnici mogu odabrati vrlo širok asortiman dodatne opreme prema svojim specifičnim zahtjevima. U tu opremu spadaju: Bluetooth mikro-telefonska slušalica, ISDN mikro-telefonska slušalica, adapteri za napajanje iz akumulatora (rad iz vozila ili plovila), solarni paneli, antenski kabeli različitih dužina, držači antena, itd. Svakako je važno odabrati onu dodatnu opremu koju je testirao i odobrio proizvođač BGAN terminala.

 

Da li BGAN podjednako radi sa Mac i PC računalima?
Da. Svaka jedinica koja podržava Ethernet ili 802.11b, TCP/IP i DHCP kompatibilna može koristiti BGAN terminal. To uključuje gotovo sve laptope, dlanovnike i ostale uredjaje konzumne elektronike u koliko podržavaju spomenute protokole.

 

Da li vremenski utjecaji utječu na rad BGAN terminala?
Najvećim dijelom ne. Utjecaj vremenskih prilika na rad BGAN terminala je minimalan iz razloga što oni koriste valne dužine koje nisu osjetljive na  kišu i snijeg (L-Band). U tom pogledu degradacije signala su daleko manje izražene nego kod VSAT-a ili satelitske televizije.

 

Zašto odabrati Thrane & Thrane BGAN terminale i dodatnu opremu?
Prvenstveno zbog njihove pouzdanosti u radu i vrlo pozitivnim iskustvom baziranom na dosadašnjem korištenju. U domeni prodaje BGAN uređaja Thrane & Thrane drži više od 70% svjetskog tržišta. Veliki izbor dodatne opreme te odlična korisnička podrška uz činjenicu da su proizvodi postali NATO standard dovoljno govore sami za sebe.

 

Da li je moguće objediniti nabavku BGAN terminala i SIM kartica na jednom mjestu?
Da. Za područje Republike Hrvatske kao i za Bosnu i Hercegovinu Thrane & Thrane A/S  ovlašteni partner za Land Mobile program je firma DELTAMEDIA d.o.o., Fallerovo šetalište 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.

 

BGAN - Primjena - korisnici

Government

 • Special Forces
 • Special Police, SWAT
 • FEMA, Homeland security
 • First Responders (Fire, Police, Ambulance)
 • Natural Resources, Environmental
 • Public Security; Stadium, Sport Events…
 • Defense
 • Food and Animal Inspection
 • Tele-Health, Remote Medical Support
 • Homeland Security
 • HAZMAT
 • C3 Tactical
 • Aid
 • Body Search
 • Emergency Services
 • Search & Rescue
 • Scientific and Research Expeditions
 • Mobile Border Checkpoints
 • Remote Training & Assistance

 

 
Maritime -  Mining – Oil and Gas – Media – Enterprise – Utilities - Energy

 • Remote Training & Assistance
 • Remote Medical Support
 • Client Support – Inspection & Evaluation of Equipment under warranty
 • Heavy equipment and machinery - Equipment Repair & Maintenance Program
 • Real-time communication with remote suppliers
 • Exploration – Development – Production Teams: Mining and Oil and Gas
 • Security
 • Managers VIP Travel; Site visits, videoconference,..
 • “Rolling” Construction Projects; pipelines, power lines, road and railway infrastructure..
 • Construction, Engineering
 • Accident/Insurance Claim Investigation in remote regions
 • Media/Journalists
 • Disaster Recovery / Business Continuity
 • Emergency Services
 • Appraisers – Land Surveyors -
 • Tele-Veterinarian
 • OMSC (Outage Management System Center)
 • SCADA center

 
Communication Paths

 • One-to-One
 • One-to-Many (Gateway)
 • Many- to- One (Central)
 • Real-time or Store and forward

 

 

Posebna rješenja sigurnosti i nadzora

Posebna rješenja sigurnosti i nadzora predstavljaju specifičan vid uporabe BGAN satelitskih terminala u situacijama, osobito:

 • kada ne postoji mogućnost korištenja postojeće zemaljske infrastrukture
 • kada je korištenje postojeće zemaljske infrastrukture nesigurno i nepouzdano
 • kada se iz sigurnosnih razloga ne želi koristiti postojeća zemaljska infrastruktura
 • kada se želi ostvariti direktna veza između pojedinih BGAN terminala
 • u izvanrednim situacijama kao što su potres, požar, poplava ili neka druga elementarna nepogoda

 

Za potrebe posebnih rješenja sigurnosti i nadzora razvijen je čitav niz proizvoda prilagođenih povezivanju sa BGAN satelitskim terminalima na način da se ostvari njihovo korištenje sa ciljem optimizirane potrošnje satelitskog kapaciteta – Inmarsat Airtimea.
Proizvodi koji su zadovoljili kriterije te uspješno završi zahtjevna Inmarsatova testiranja dobivaju oznaku Inmarsat Approval Solution.

Gotovo u pravilu svako posebno rješenje sigurnosti i nadzora korištenjem BGAN satelitskih terminala predstavlja specifičan izazov u cilju ostvarenja najučinkovitijeg rješenja za njegovog korisnika. Iznalaženja najoptimalnije solucije jedino je moguće suradnjom davaoca usluge (Inmarsat – ESL - Deltamedia), isporučioca opreme (Deltamedia) i korisnika opreme.

Stratos Dashboard

Stratos Dashboard predstavlja interaktivno web sučelje koje je razvila Inmarsatova kompanija Stratos Global sa ciljem da korisnicima Inmarsat Airtime SCAP tarifnih opcija omogući potpuni nadzor i upravljanje njihovim korisničkim računima. Uporabom Stratos Dashbord sučelja moguće je u svakom trenutku dobiti podatke o stanju pojedinih SIM računa, ostvarenom prometu, preostalom slobodnom i/ili neiskorištenom kapacitetu itd. Stratos Dashboard namijenjen je prvenstveno korisnicima koji u svojim sustavima satelitskih veza imaju veći broj BGAN, FleetBroadband ili SwiftBroadband terminala te im je na taj način omogućen kompletan nadzor i upravljanje radom pojedinih terminala unutar grupe. Stratos Global je kompanija u sto postotnom vlasništvu Inmarsata.
Više o Stratos Dashboardu pogledajte na www.stratosglobal.com

 

Copyright: Deltamedia d.o.o. 2013.