IsatPhone Pro
IsatPhone Pro - satelitski telefon najnovije generacije

Što je IsatPhone Pro?

IsatPhone Pro je satelitski telefon najnovije generacije koji komunikaciju ostvaruje posredstvom mreže geostacionarnih satelita u vlasništvu Inmarsata. Mrežu čine tri satelita iz serije I-4 (Inmarsat-4) te na taj način ujedno ostvaruju globalno pokrivanje zemlje satelitskim signalom. Ista mreža satelita osim za IsatPhone Pro koristi se i za BGAN servis (Broadband Global Area Network) - pokretne satelitske IP terminale (internet, web, e-mail, voice i video).

IsatPhone Pro je vrlo kompaktan uređaj koji svojim oblikom i načinom uporabe uveliko podsjeća na mobilne telefone. Ipak, od klasičnih mobilnih telefona razlikuje se po tome što za svoj rad ne koristi mrežu zemaljskih lokalnih postaja (gsm ćelija) već se veza isključivo ostvaruje posredstvom satelita, zemaljskih satelitskih postaja i odgovarajuće zemaljske infrastrukturne podrške nacionalnih telekom operatora. Inmarsat je trenutno jedini globalni davaoc satelitskih telefonskih i BGAN usluga upravo zbog činjenice da u 100%-tnom vlasništvu posjeduje vlastitu mrežu satelita te mrežu zemaljskih satelitskih postaja.

IsatPhone Pro je prvenstveno dizajniran kao robustan i vrlo pouzdan uređaj – posjeduje ugrađenu preklopnu antenu (slika) koja mu omogućuje dvosmjernu vezu sa satelitom. Odlikuje se specijalnim kućištem izvedenim u klasi zaštite IP53 te je kao takav otporan na vlagu, prašinu, pad i mehanička oštećenja (slika). IsatPhone Pro ima ugrađena Micro USB i Bluetooth 2.0 sučelja te priključke za mikrofon/slušalice i vanjsku antenu (kada se koristi iz zatvorene prostorije). Rad je moguć u vrlo širokom rasponu temperatura od -20ºC do +55ºC. Za detaljnije tehničke značajke pogledajte (IsatPhone Pro tehničke značajke).

Poput mobilnih telefona i IsatPhone Pro koristi SIM karticu (Subscription Identity Module – korisnički identifikacijski modul) u kojoj su pohranjeni podaci o korisniku. Korisnik, nakon što odabere i ugovori određeni pretplatnički model (Inmarsat Airtime), dobiva svoju SIM karticu nakon čega može početi sa korištenjem uređaja. Korisnički račun se (poput pretplate za mobilne telefone) može zatim dopunjavati, mijenjati, a sve u skladu sa trenutnim potrebama korisnika.

Kako bi na vrlo turbulentnom satelitskom telekomunikacijskom tržištu postao lider Inmarsat je odlučio politikom cijena preteći svoje konkurente (Glaobalstar, Iridium, Thuraya) te ujedno postati jaka konkurencija nacionalnim telekom operatorima mobilne telefonije. To je postignuto prvenstveno najnižom cijenom usluge koja je globalno određena na 0.99 USD za jednu minutu telefonskog razgovora ostvarenog sa bilo koje lokacije na svijetu. Odmah je uočljivo da je tako definirana cijena značajno niža od cijena koje nacionalni telekom operatori obračunava u sustavu Roaminga.

Nadalje, korisnici IsatPhone Pro satelitskih telefona više ne ovise o dostupnosti odnosno pokrivenosti određene lokacije gsm signalom sa koje se želi ostvariti veza – Inmarsatovi sateliti pokrivaju 93% ukupne zemljine površine što znači da se telefonski razgovori podjednako dobro mogu ostvariti sa bilo koje točke na kopnu ili moru. Izuzetak čine samo Sjeverni i Južni pol.

Za korištenje IsatPhone Pro satelitskog telefona nisu potrebne posebne dozvole s obzirom da je njegov rad u Hrvatskoj reguliran Općom dozvololom (opća dozvola OD-97).

Kako radi IsatPhone Pro?

Satelitski telefon IsatPhone Pro za ostvarenje veze koristi mrežu od tri Inmarsatova satelita I-4 najnovije generacije. Bez obzira gdje se korisnik trenutno nalazi IsatPhone Pro će najprije registrirati i pohraniti GPS podatke dotične lokacije (GPS Fix) te ih proslijediti na odgovarajući satelit. Satelit će zatim dodijeliti najoptimalniji komunikacijski kanal sa korisnikom te signal proslijediti zemaljskoj satelitskoj postaji, a ova posredstvom zemaljske telekomunikacijske infrastrukture povezati ga sa krajnjim korisnikom. U koliko i krajnji korisnik (ili više njih) također koriste IsatPhone Pro, zemaljska satelitska postaja će tada signal proslijediti ponovno na odgovarajući satelit koji će ga dostaviti krajnjim korisnicima.
Tako ostvarena veza ni na koji način neće imati doticaja sa zamaljskom telekomunikacijskom infrastrukturom te ju stoga neće biti moguće ometati i prisluškivati.

 

 • ugrađena preklopna antena se postavlja u radni položaj
 • IsatPhone Pro pohranjuje GPS podatke lokacije na kojoj se korisnik trenutno nalazi
 • signal sa GPS podacima se šalje na satelit – satelit dodijeljuje najoptimalniji komunikacijski kanal IsatPhone Pro satelitskom telefonu korisnika
 • korisnik bira željeni broj sugovornika
 • satelit prihvaća signal te ga prosljeđuje zemaljskoj satelitskoj postaji koja zatim:
  1. posredstvom zemaljske telekomunikacijske infrastrukture uspostavlja poziv sa krajnjim korisnikom na njegov fiksni ili mobilni telefon
  2. šalje signal ponovno na satelit koji ga prosljeđuje krajnjem korisniku (ako i on koristi IsatPhone Pro satelitski telefon)

 

 

Slanje besplatnih tekstualnih ili SMS poruka korisniku IsatPhone Pro satelitskog telefona

Najjednostavniji način slanja besplatnih tekstualnih ili SMS poruka korisniku IsatPhone Pro satelitskog telefona je korištenjem vašeg postojećeg i dobro poznatog email client programa.

  • Otvorite vaš email program (Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail, Hotmail, itd.) i postupite na identičan način kao da šaljete sasvim uobičajan mail
  • U polje To: upišite korisnikov IsatPhone Pro broj (primjer 87077645####) @message.inmarsat.com
  • U polje Subject: upišite subjekt poruke
  • U polje Body Text: upišite tekst poruke imajući na umu da ukupna dužina poruke ne prelazi 160 znakova
  • Pošaljite poruku (Send)

  Slikovni primjer pogledajte ovdje

Korisnici IsatPhone Pro satelitskih telefona

IsatPhone Pro satelitski telefon namijenjen je svim korisnicima kojima je u svakom trenutku potrebna pouzdana i kvalitetna veza ostvarena sa bilo koje točke na svijetu, a da pri tome ni na koji način ne ovise o dostupnosti i kvaliteti lokalne zemaljske telekomunikacijske infrastrukture. U slučaju da oba (ili više) korisnika koriste IsatPhone Pro satelitske telefone veza se, posredstvom satelita, ostvaruje direktno.

Korisnike IsatPhone Pro satelitskog telefona možemo podijeliti u četiri grupe:

 • Državna uprava, ministarstva, vladine institucije, vladine agencije, ...
  • policija (temeljna, specijalna, granična, obalna straža)
  • vojska
  • sigurnosno-obaviještajne agencije
  • inspekcijske službe
  • Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Služba 112
  • vatrogasci
  • krizni stožeri gradova i županija
  • Ured Predsjednika Republike

 

 • Nevladine organizacije i udruge
 • Komercijalni korisnici
  • naftne kompanije
  • kompanije koje se bave eksploatacijom ruda
  • građevinske firme koje izvode radove na udaljenim lokacijama
  • firme koje se bave inspekcijskim nadzorima
  • firme koje vrše nadzor i upravljanje nad dalekovodima, naftovodima, plinovodima, željezničkom infrastrukturom, cestama, tunelima, ....
  • medijske kuće
  • osiguravajuća društva
  • zaštitarska društva

 

 • Nekomercijalni korisnici
   • pripadnici humanitarnih udruga
   • istraživači, znanstvenici
   • misionari
   • nautičari
   • turisti
   • avanturisti

IsatPhone Pro – Često postavljana pitanja

Što je IsatPhone Pro?
IsatPhone Pro je kompaktan mobilni satelitski telefon koji vezu sa suguvornikom ostavaruje posredstvom mreže od tri geostacionarna satelita I-4 u vlasništvu Inmarsata.

 

Tko je razvio IsatPhone Pro?
IsatPhone Pro je originalni i jedinstven proizvod Inmarsata.

 

Tko je proizvođač IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Ekskluzivni proizvođač IsatPhone Pro satelitskog telefona je kompanija Elcoteq SE (www.elcoteq.com) sa sjedištem u Tallinnu, Estonija. Elcoteq SE je treći svjetski proizvođač mobilnih telefona te kotira na Helsinškoj burzi telnoloških dionica (NASDAQ).

 

Gdje se sve može koristiti IsatPhone Pro?
Bilo gdje na svijetu osim na Južnom i Sjevernom polu. Za detaljnu mapu pokrivenosti signala pogledajte kartu pokrivenosti signala.

 

Može li se IsatPhone Pro podjednako kvalitetno koristiti na kopnu i na moru?
Može. S obzirom da je Inmarsat omogućio globalnu zemljinu pokrivenost satelitskim signalom IsatPhone Pro je moguće podjednako kvalitetno koristiti sa bilo koje lokacije na svijetu bez obzira da li se veza ostvaruje sa kopna ili mora. Iznimke jedino čine Južni i Sjeverni pol.

 

Može li se IsatPhone Pro koristiti kao GPS?
Može. Iako to nije prvobitna namjena IsatPhone Pro se može koristiti i kao GPS uređaj. Za kontinuirani prikaz pozicije potrebno ga je povezati sa osobnim računalom.

 

Može li se IsatPhone Pro koristiti za razmjenu tekstualnih poruka (SMS) sa korisnicima drugih tipovima satelitskih ili mobilnih telefona?
Može. IsatPhone Pro omogućuje razmjenu tekstualnih poruka (SMS) sa drugim IsatPhone Pro korisnicima, korisnicima ostalih tipova satelitskih telefona te korisnicima mobilnih celularnih telefona. Ta usluga se naziva text-to-text messaging. Razmjena tekstualnih poruka korištenjem elektroničke pošte naziva se text-to-email messaging. Inmarsat je, posredstvom svog web sučelja www.message.inmarsat.com, omogućio besplato slanje tekstualnih poruka korisnicima IsatPhone Pro satelitskih telefona.
Cijena usluge slanja tekstualnih poruka (SMS) obračunava se po cjeniku. Za razliku od slanja, primanje tekstualnih poruka je besplatno. Iako odaslane poruke iz brojnih razloga krajnjem korisniku mogu biti neisporučene (aktivirane filterske zaštite, prepunjeni sandučići elektroničke pošte, krivo upisani broj primatelja, itd.) one će ipak biti obračunate bez obzira na to da li su isporučene ili ne. Za duže sadržaje moguće je oformiti slijed do 10 uzastopnih poruka te na taj način firmirati poruku dužine do 1600 znakova. Tako oformljena poruka biti će obračunata kao serija pojedinačno odaslanih poruka od kojih svaka može sadržavati maksimalno 160 znakova.

 

Da li IsatPhone Pro osim glasovne komunikacije (Voice) podržava i podatkovni promet (Data Traffic)?
Da. Imnarsat je za podatkovne komunikacije osigurao brzine od 20 kbps. S obzirom da IsatPhone Pro ima ugrađena Micro USB i Bluetooth 2.0 sučelja moguće ga je vrlo jednostavno povezati sa osobnim računalom i ostalom dodatnom opremom.

 

Kako radi IsatPhone Pro?
Satelitski telefon IsatPhone Pro za ostvarenje veze koristi mrežu od tri Inmarsatova satelita I-4 najnovije generacije. Bez obzira gdje se korisnik trenutno nalazi IsatPhone Pro će najprije pohraniti GPS podatke dotične lokacije (GPS Fix) te ih proslijediti na odgovarajući satelit. Satelit će zatim dodijeliti najoptimalniji komunikacijski kanal sa korisnikom te signal proslijediti zemaljskoj satelitskoj postaji, a ova posredstvom zemaljske telekomunikacijske infrastrukture povezati ga sa krajnjim korisnikom. U koliko i krajnji korisnik (ili više njih) također koristi IsatPhone Pro, zemaljska satelitska postaja će tada signal proslijediti ponovno na odgovarajući satelit koji će ga dostaviti krajnjem korisniku. Poput mobilnih telefona i IsatPhone Pro koristi SIM karticu.

 

Što je SIM kartica (SIM Card)?
SIM kartica je čip utisnut u plastični nosač koji služi za identifikaciju, uporabu i korištenje IsatPhone Pro satelitskog telefona identično načinu na koji se kartica koristi i kod mobilnih telefona. SIM kartica ujedno predstavlja i korisnički račun sa svim potrebnim informacijama  vezano za pretplatu i odabir servisa. Pretplatnička SIM kartica se jednostavno može prebaciti iz jednog IsatPhone Pro uređaja u drugi.

 

Da li je moguća uspostava poziva sa jednog IsatPhone Pro uređaja na drugi?
Da. U tom slučaju oba (ili više) korisnika u potpunosti ne ovise o dostupnosti zemaljske telekomunikacijske infrastrukture jer se veza, posredstvom satelita, ostvaruje direktno sa jednog IsatPhone Pro uređaja na drugi (ili više njih). Upravo zbog te činjenice cijena korištenja tako ostvarene veze je najjeftinija.

 

Da li je moguće ometati i prisluškivati vezu ostvarenu između dva IsatPhone Pro korisnika?
Ne. Veza ostvarena na taj način nije u doticaju sa bilo kojim segmentom postojeće zemaljske telekomunikacijske infrastrukture pa stoga vezu nije moguće ometati i prisluškivati.

 

Kakva je kvaliteta glasovne komunikacije korištenjem IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Kvaliteta glasovne komunikacije IsatPhone Pro satelitskog telefona je na vrlo visokoj razini za što je zadužen posebno razvijen 2.4 kbps audio codec. Razgovor je jasan i čist uz visoku razumljivost.

 

Što je Inmarsat Airtime?
Inmarsat Airtime je usluga korištenja satelitskog kapaciteta unutar mreže Inmarsatovih geostacionarnih satelita I-4 prilikom korištenja IsatPhone Pro satelitskih telefona i BGAN mobilnih IP terminala. Pojednostavljeno rečeno Inmarsat Airtime predstavlja određeni vid pretplate koju korisnik plaća na ime korištenja satelitskog kapaciteta.

 

Koje su cijene usluge korištenja IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Korištenje se naplaćuje po jedinstvenom cjeniku koji je propisao Inmarsat. Za detalje pogledajte cjenik.

 

Da li je moguće poslati besplatnu SMS poruku korisniku IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Da. Inmarsat je omogućio slanje besplatnih SMS poruka korisnicima IsatPhone Pro satelitskih telefona korištenjem web sučelja na adresi www.message.inmarsat.com .

 

Da li se naplaćuju dolazni pozivi i dolazne SMS poruke?
Ne. Dolazni pozivi kao i dolazne SMS poruke te poruke poslane sustavom Inmarsat-ovog web sučelja se ne naplaćuju. (www.message.inmarsat.com )

 

Koliki je kapacitet baterije koju koristi IsatPhone Pro?
IsatPhone Pro koristi tehnološki vrlo sofisticiranu 3.7V akumulatorsku bateriju koja omogućuje rad do 8 sati u radnom režimu ili do 100 sati u Standby režimu. Baterija se može puniti uporabom standardnog zidnog AC punjača ili posredstvom 10-30 V DC adaptera-punjača namijenjenog radu iz vozila. Oba uređaja se isporučiju u kompletu sa IsatPhone Pro satelitskim telefonom. Punjenje baterije je također moguće i posredstvom USB priključka osobnog računala kao i uporabom raznih tipova solarnih panela koje proizvode neovisni proizvođači uz uvijet da zadovoljavaju tehničke zahtjeve te da su certificirani od strane Inmarsata.
Da bi se produžilo vrijeme korištenja baterije na samom IsatPhone Pro uređaju moguće je isključiti pozadinsko osvjetljenje zaslona te deaktivirati Bloetooth sučelje u koliko se ono ne koristi.

 

Koja sučelja podržava IsatPhone Pro?
IsatPhone Pro ima ugrađeno micro USB sučelje koje mu omogućuje povezivanje sa osobnim računalom. Preko istog priključka moguće je ujedno i punjenje baterije. Za audio konekcije predviđen je 2.5mm konektor. Postoji također i antenski priključak namijenjen povezivanju sa baznim kućištem i dodatnom antenom. IsatPhone Pro je trenutno jedini satelitski telefon na tržištu koji podržava Bluetooth 2.0. Ta funkcija omogućuje uređaju smještaj na poziciju sa koje se može nesmetano koristiti bez uporabe ruku.

 
Koje su bitne tehničke značajke IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Prvenstveno robusnost izvedbe kućišta koje je napravljeno u skladu sa klasom zaštite IP54. To omogućuje uređaju otpornost na vlagu, prašinu te pad i ostale mehaničke udarce koji mogu nastati prilikom korištenja. Nadalje, specijalna izvedba baterije osigurava dugotrajan rad bez dodatnog punjenja, dok pregledno izvedena tipkovnica zajedno sa zaslonom visokog osvjetljenja olakšavaju snalaženje i odabir pojedinih funkcija. Ugrađena Micro USB i Bluetooth 2.0 sučelja omogućuju povezivanje sa osobnim računalom i raznolikom dodatnom opremom. IsatPhone Pro posjeduje i funkciju slanja GPS podataka pozicije na kojoj se korisnik trenutno nalazi u slučaju neposredne opasnosti. Alarm se šalje na unaprijed definiran telefonski broj i e-mail adresu u vidu tekstualne poruke (SMS) ili e-mail poruke.

 

Tko su korisnici IsatPhone Pro satelitskog telefona?
IsatPhone Pro satelitski telefon namijenjen je svim korisnicima kojima je u svakom trenutku potrebna pouzdana i kvalitetna veza ostvarena sa bilo koje točke na svijetu, a da pri tome ni na koji način ne ovise o dostupnosti lokalne zemaljske telekomunikacijske infrastrukture.

 

Koliko je jednostavno rukovanje sa IsatPhone Pro satelitskim telefonom?
Rukovanje je zaista vrlo jednostavno i uvelike podsjeća na rukovanje sa mobilnnim telefonom. Da bi rukovanje bilo što jednostavnije dostupan je veliki broj dodatne opreme.

 

Koja dodatna oprema stoji na raspolaganju za IsatPhone Pro?
Dodatna oprema za IsatPhone Pro namijenjena je zadovoljavanju specifičnih potreba korisnika te tako na tržištu postoji veliki izbor brojnih proizvođača. Dodatnu opremu čine bazna kućišta (Docking Units), solarni punjači (Solar Charges), Bluetooth naglavne mikrotelefonske kombinacije (Bluetooth Headsets) te razni modeli prenosnih torbi i zaštitno-transportnih kovčežića (Carryng & Transport Cases). Osim spomenute opreme svakako treba napomenuti razne tipove antena i antenskih kabela namijenjenih pojedinim specifičnim potrebama korisnika. Preporuka je koristiti samo dodatnu opremu koju je testirao i odobrio Inmarsat. Korištenjem neadekvatne  i od Inmarsata necertificirane opreme može doći do oštećenje samog uređaja.

 

Što se sve isporučuje u kompletu prilikom kupnje IsatPhone Pro satelitskog telefona?
Prilikom kupnje IsatPhone Pro satelitskog telefona u kompletu se isporučuje:

- IsatPhone Pro
- litij-ionska baterija
- univerzalni AC adapter za napajanje (sa 4 dodatna adaptera)
- adapter za napajanje i rad iz vozila ili plovila
- micro USB kabel
- trakasta narukvica za nošenje
- žičana mikrotelefonska kombinacija (Handsfree Headset)
- naputak za brzi start
- prateća dokumentacija (CD)

 

Da li uporaba IsatPhone Pro satelitskog telefona podliježe plaćanju naknade za korištenje?
Ne. IsatPhone Pro servis pruža Inmarsat koji je u svojstvu davaoca satelitske usluge međunarodna organizacija čije su članice gotovo sve zemlje svijeta. Korištenje IsatPhone Pro satelitskog telefona u Republici Hrvatskoj zakonski je regulirano Općom dozvolom.

 

Zašto odabrati IsatPhone Pro satelitski telefon?
Zbog toga što IsatPhone Pro predstavlja uređaj najnovije generacije satelitskih telefona razvijen od strane Inmarsata sa ciljem pružanja globalnih komunikacijskih usluga posredstvom mreže vlastitih satelita. Najnovija primijenjena tehnološka dostignuća izdvojila su IsatPhone Pro iznad konkurencije što se najbolje vidi iz usporedne brošure.
Politikom cijena (Airtime) Inmarsat je daleko najpovoljniji, a ujedno i jedini globalni davaoc usluga. Upravo zbog tih činjenice veliki broj proizvođača prihvatio je izazov te tržištu ponudio veliki izbor dodatne opreme.

 

Da li je moguće objediniti nabavku IsatPhone Pro satelitskog telefona i Inmarsat Airtime SIM kartice na jednom mjestu?
Da. Za područje Republike Hrvatske te za Bosnu i Hercegovinu ovašten partner za prodaju IsatPhone Pro satelitskih telefona je DELTAMEDIA d.o.o.

IsatPhone Pro certifikati

Copyright: Deltamedia d.o.o. 2013.