Doznajte

VSAT je sustav dvosmjerne satelitske komunikacije namijenjene privatnim mrežama korištenjem manjih satelitskih terminalnih postaja. Pojam VSAT je akronim i dolazi od Very Small Aperture Terminal (postaje vrlo malih dimenzija antena) u što se ubrajaju terminali sa antenama od 0.6 do 3.7 metara. VSAT-i se koriste najčešće za prijenos podataka (data), ali i za prijenos zvuka (telefon – voice) i fax-a. Svaki terminal sastoji se od vanjske jedinice (ODU – Out Door Unit) i unutarnje jedinice (IDU – In Door Unit). Vanjsku jedinicu predstavlja satelitska primo-predajna antena sa pripadajućom opremom dok unutarnju jedinicu predstavlja satelitski modem. Obje jedinice međusobno su povezane komunikacijskim i napajačkim kabelima.

Primjena VSAT-a je vrlo široka jer omogućuje povezivanje udaljenih lokacija gdje najčešće uopće ne postoji zemaljska telekomunikacijska infrastruktura ili ona nije dovoljno pouzdana – npr. naftne platforme smještene usred pustinje ili oceana.

Svaka VSAT mreža projektira se po specifičnim potrebama korisnika gdje se definira broj lokacija, brzina prijenosa te način povezivanja sa postojećom  lokalnom mrežom.

Odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije korištenje VSAT-a izuzeto je od plaćanja naknade za korištenje radio-frekvencijskog spektra te je shodno tome njihov rad pokriven tzv. Općim dozvolama.

BGAN (Broadband Global Area Network) je sinonim za Inmarsatov sustav širokopojasne satelitske komunikacijske mreže globalnog pokrivanja. Korištenjem BGAN satelitske Land Mobile terminalne opreme moguće je uspostaviti širokopojasnu komunikaciju (voice, data, e-mail, internet) s bilo koje točke na svijetu s korisnicima koji se također mogu nalaziti bilo gdje na svijetu. Komunikacija se odvija posredstvom Inmarsatovih geostacionarnih satelita najnovije generacije I-4 koji omogućuju globalnu pokrivenost signalom. Zemaljsku infrastrukturnu podršku kao i ostale dodatne servise i usluge pruža Stratos Global, kompanija u 100%-tnom vlasništvu Inmarsata. Komunikacijski protokoli koje podržava BGAN su TCP/IP, UDP/IP i Circuit-switched network.