ISATPHONE 2 – SLANJE I PRIMANJE KRATKIH E-MAIL PORUKA

Inmarsat je korisnicima satelitskih telefona Isatphone 2 omogućio slanje i primanje poruka elektroničke pošte (e-mail) manjeg sadržaja. Poruke koje se šalju korisnicima šalju se na uobičajen način na koji se inače šalju svim drugim korespondentima putem osobnog računala, tableta ili mobitela. Ali, postoje i neke bitne razlike:

  1. Moguće je slati SAMO TEKSTUALNE poruke
  2. Veličina jedne e-mail tekstualne poruke ograničena je na 160 alfa-numeričkih znakova (uključivši razmake)
  3. U koliko tekstualna poruka sadrži više od 160 znakova ista će na strani korisnika Isatphone 2 satelitskog telefona biti presložena u odgovarajući broj prijemnih poruka (svaka do veličine 160 znakova) u vidu slijeda (klastera) i to do najviše 10 poruka (1600 znakova)
  4. Privitak bilo kojeg oblika (ili više njih) NIJE moguće slati niti primati
  5. Stariji model satelitskog telefona, Isatphone Pro, NE PODRŽAVA ovu opciju

 

Poruke elektroničke pošte šalju se tako da se u polje primatelja upiše broj njegovog  satelitskog telefona@message.inmarsat.com  – na primjer:  870123456789@message.inmarsat.com

Korisnik dobiva svoju novu e-mail adresu koju čini telefonski broj njegovog satelitskog telefona (u ovom primjeru to je 870123456789) te nastavkom @message.inmarsat.com

 

Sa Isatphone 2 moguće je poslati e-mail poruku bilo kojem korespondentu koji posjeduje e-mail adresu na sljedeći način: 

  1. Na zaslonu satelitskog telefona u izborniku redom treba odabrati: Menu > Messaging > New message > Email message
  2. U polje To: (primatelj) treba upisati e-mail adresu primatelja (npr. ivo.ivic@gmail.com)
  3. Za unos pojedinih specifičnih znakova (npr. @) koristite tipku *
  4. Nakon završetka unosa primatelja i teksta poruke pritisnite središnju (kvadratnu) tipku ili odaberite opciju Send kako biste poslali poruku.

 

Moguće je također razmjenjivanje e-mail poruka između dva ili više korisnika satelitskih telefona. U cilju postizanja visoke razine sigurnosti notifikacije o prijemnim e-mail porukama omogućene su i sa zaklopljenom antenom – bitno je samo ostvariti neometanu optičku vidljivost u smjeru satelita. U koliko je satelitski telefon neko vrijeme bio isključen, dolazne e-mail poruke neće biti izgubljene već će one biti prikazane prilikom prvog sljedećeg korištenja.

 

Važno je napomennuti da se dolazne e-mail poruke ne naplaćuju! Naplaćuju se samo odlazne poruke, odnosno poruke koje se šalju sa Isatphone 2 satelitskog telefona. Cijena jedne odlazne e-mail poruke veličine do 160 znakova izjednačena je sa cijenom jedne SMS poruke.

Podijeli

Share on facebook
Podijeli objavu na Facebooku
Share on twitter
Podijeli objavu na Twitter
Share on linkedin
Podijeli objavu na Linkdinu
Share on pinterest
Podijeli objavu na Pinterestu

Financijska tržišta

Turbulentan tjedan na financijskim tržištima. Gotovo sve kategorije imovine su izgubile na vrijednosti, možda s izuzetkom energije čija je cijena poprilično volatilna i u zavisnosti

Pročitaj više »

Što je BGAN?

BGAN (Broadband Global Area Network) je sinonim za Inmarsatov sustav širokopojasne satelitske komunikacijske mreže globalnog pokrivanja. Korištenjem BGAN satelitske Land Mobile terminalne opreme moguće je

Pročitaj više »

Što je VSAT?

VSAT je sustav dvosmjerne satelitske komunikacije namijenjene privatnim mrežama korištenjem manjih satelitskih terminalnih postaja. Pojam VSAT je akronim i dolazi od Very Small Aperture Terminal (postaje

Pročitaj više »