Naše usluge

Naše usluge:

–  Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranog sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 37001:2016

–  Povedba projekata financiranih iz EU fondova

–  Javna nabava

–  Promidžba i vidljivost EU projekata