Naše usluge

Savjetovanje

Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranih sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi

Sigurna komunikacija

Deltamedia d.o.o. je osnovana 1991. godine kao poduzeće u stopostotnom privatnom vlasništvu.

Naše zadnje objave

Kritična komunikacija

Od početka rata u Ukrajini enormno je porasla potražnja za satelitskim telefonima i satelitskim terminalima. Kriza čipova i ostalih sofisticiranih elektroničkih komponenti ovu je situaciju

Pročitaj više »

Novi ISO 27001:2022

Tehnološki napredak u zadnjih 20 godina iz temelja je promijenio radne procese. Tada, manje od 7% svjetske populacije, koristilo je informatičke tehnologije ili bilo „online“.

Pročitaj više »

Financijska tržišta

Turbulentan tjedan na financijskim tržištima. Gotovo sve kategorije imovine su izgubile na vrijednosti, možda s izuzetkom energije čija je cijena poprilično volatilna i u zavisnosti

Pročitaj više »
Naši partneri