Nove cijene Inmarsatovih Land Mobile Airtime tarifnih paketa

Inmarsat je objavio nove cijene za pojedine tarifne opcije u području Land Mobile Airtime servisa. Tako se od 01.09.2020. godine primjenjuju nove cijene za sljedeće kategorije:

– Land Mobile GSPS Isatphone 2 SCAP
– Land Mobile BGAN – 12 Month SCAPs 2020

Osim što se spomenuti servisi obračunavaju i naplaćuju po novim cijenama, kod Land Mobile BGAN SCAP-a u primjeni je i novi način formiranja paketa. Oni više nisu određeni maksimalnim brojem SIM kartica unutar jedne tarifne opcije, već je njihov broj definiran potrebama korisnika i opsegom ukupnog godišnjeg procijenjenog IP prometa. Nadalje, uvedena je kategorija mjesečne naknade za svaku pojedinu aktivnu SIM karticu unutar tarifnog paketa te ona iznosi 27,00 USD. Tako na primjer za paket koji sadrži 8 SIM kartica mjesečna naknada iznosi 216,00 USD (8 x 27 = 216). Na godišnjoj razini radi se o iznosu od 2.592,00 USD (12 x 216 = 2.592). Uz mjesečnu naknadu za SIM kartice korisnik odabire jednu od kategorija ukupnog godišnjeg prometa (izraženog u MB) za koju procijenjuje da će zadovoljiti njegove godišnje potrebe za odabrani broj SIM kartica. Tako na primjer korisnik koji u svom paketu ima 8 SIM karica može odabrati najmanji godišnji raspoloživi kapacitet od 2.400 MB (Level 1) za što će trebati izdvojiti 10.800,00 USD. Sveukupan godišnji iznos biti će zbroj mjesečnih naknada za SIM kartice i odabrane opcije ukupno raspoloživog IP kapaciteta. U ovom primjeru radi se o iznosu od 13.392,00 USD (2.592 + 10.800 = 13.392). Ukoliko se korisnik odlući za veći godišnji paket, npr. 4.800 MB (Level 2), za njega će trebati izdvojiti 21.600,00 USD što će uz godišnju naknadu za 8 SIM kartica u konačnici iznositi 24.192,00 USD (2.592 + 21.600 = 24.192).

Iako se na prvi pogled čini da se radi o povećanju cijena u odnosu na dosadašnje cijene, u stvarnosti se radi o njihovom smanjenju kada se one analiziraju u sklopu podatkovnog prometa koji korisniku stoji na raspolaganju unutar različitih tarifnih opcija. Cijena za 1 MB u paketu Entry Level / 10 SIMs max do sada je iznosila 6,96 USD dok ona prema novom obračunu iznosi 4,50 USD.

Dakako, sve navedene cijene su neto, (bez PDV-a) izražene u USD, a naplaćuju se u HRK.

Podijeli

Podijeli objavu na Facebooku
Podijeli objavu na Twitter
Podijeli objavu na Linkdinu
Podijeli objavu na Pinterestu

Kritična komunikacija

Od početka rata u Ukrajini enormno je porasla potražnja za satelitskim telefonima i satelitskim terminalima. Kriza čipova i ostalih sofisticiranih elektroničkih komponenti ovu je situaciju

Pročitaj više »

Novi ISO 27001:2022

Tehnološki napredak u zadnjih 20 godina iz temelja je promijenio radne procese. Tada, manje od 7% svjetske populacije, koristilo je informatičke tehnologije ili bilo „online“.

Pročitaj više »

Financijska tržišta

Turbulentan tjedan na financijskim tržištima. Gotovo sve kategorije imovine su izgubile na vrijednosti, možda s izuzetkom energije čija je cijena poprilično volatilna i u zavisnosti

Pročitaj više »