Savjetovanje (Naše usluge)

ISO norme

Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranih sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi.

Projekti

savjetovanje, planiranje, priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova.

Upravljanja poslovnim procesima

Analize i studije poslovnih proceesa i riješenja.