Savjetovanje

ISO norme

Savjetovanje i podrška kod uvođenja i pripreme za certifikaciju integriranih sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi.

Projekti

savjetovanje, planiranje, priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova.

Upravljanje poslovnim procesima

Analize i studije poslovnih procesa i rješenja.