Inmarsat Airtime TARIFE

INMARSAT AIRTIME, globalna pokrivenost s jednom od najjeftinijih tarifa na tržištu satelitskih telefona i terminala

Inmarsat Airtime tarife

Inmarsat Airtime je pojam koji se odnosi na vrijeme korištenja ili zakupa satelitskog kapaciteta (BGAN / GSPS) od strane korisnika satelitske opreme. Cijena Inmarsat Airtime usluge koju plaća korisnik zavisi prvenstveno od korištenon kapaciteta (brzine), vremena trajanja veze i odabrane tarifne opcije pretplate (Prepaid, Postapaid, SCAP – Shared Corporate Allowance Plan) za BGAN sustav odnosno Prepaid ili Postpaid opcije za GSPS (Global Satellite Phone System) za Inmarsat IsatPhone Pro i IsatPhone 2 satelitske telefone.

Deltamedia je posredstvom ugovorni partner Inmarsata za sve vidove Inmarsat Airtime usluga.