Satelitska komunikacija na kopnu

BGAN, nova era ultra brzog satelitskog prijenosa

BGAN (Broadband Global Area Network) je sinonim za Inmarsatov sustav širokopojasne satelitske komunikacijske mreže globalnog pokrivanja. Korištenjem BGAN satelitske Land Mobile terminalne opreme moguće je uspostaviti širokopojasnu komunikaciju (voice, data, e-mail, internet) s bilo koje točke na svijetu s korisnicima koji se također mogu nalaziti bilo gdje na svijetu. Komunikacija se odvija posredstvom Inmarsatovih geostacionarnih satelita najnovije generacije I-4 koji omogućuju globalnu pokrivenost signalom. Zemaljsku infrastrukturnu podršku kao i ostale dodatne servise i usluge pruža Stratos Global, kompanija u 100%-tnom vlasništvu Inmarsata. Komunikacijski protokoli koje podržava BGAN su TCP/IP, UDP/IP i Circuit-switched network.

U Republici Hrvatskoj je, kao i u većini zamalja, područje uporabe BGAN satelitskih terminala i satelitskih telefona  regulirano općom dozvolom OD-97 koju je izdala Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije te se temeljem toga ne naplaćuju naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra.

Najbitnije karakteristike

Za profesonalne korisnike

EXPLORER je uspješno dokazana i temeljito testirana serija pokretnih satelitskih terminala koji korištenjem Inmarsat BGAN (Broadband Global Area Network) tehnologije omogućuju brzu i pouzdanu glasovnu i podatkovnu komunikaciju. EXPLORER serija uključuje pokretne satelitske terminale bilo da se radi o prijenosnim modelima ili modelima namijenjenim za rad iz vozila. Tvoreći potpunu komunikacijsku platformu oni omogućuju Standard Voice, Premium Voice, Standard IP, Streaming IP, BGAN X-Stream te BGAN M2M komunikaciju neovisno o vremenu i mjestu na kojem se korisnik trenutno nalazi.

Visoke perfomanse

Pokretni satelitski terminali EXPLORER serije ostvaruju visoke performanse unatoč svojim malim dimenzijama. Brzinama do 492kbps te korištenjem Streaming Data opcije s garantiranim brzinama do +384kbps (BGAN X-Stream) moguće je veće datoteke te live video sadržaje posredstvom satelitske mreže brzo poslati krajnjim korisnicima. Glasovna komunikacija pritom se odvija simultano, zasebnim kanalom, te je potpuno neovisna o podatkovnom prometu.

Robusnost

EXPLORER serija je dizajnirana da zadovolji rad i u najekstremnijim situacijama i uvjetima. Često u negostoljubivom okruženju u kojem se profesionalni korisnik može naći kvaliteta i pouzdanost rada biti će osigurani.

Prenosivost i fleksibilnost

EXPLORER serija pokriva potrebe vezane za prenosivost i fleksibilnost uređaja. Serija se sastoji od tri prenosiva i lagana terminala (maksimalne veličine prosječnog laptopa), te dva modela namijenjena za rad iz vozila. Ti uređaji svojim pokretnim antenama omogućuju rad u vožnji i pri brzinama većim od 200 km/h.

Jednostavnost korištenja

Svi EXPLORER terminali odlikuju se jednostavnošću što smanjuje potreban nivo znanja i vještina neophodnih za korištenje. Jednostavno povežite vaše računalo ili telefon s uređajem, usmjerite ga prema satelitu (uz pomoć ugrađenog kompasa i zvučnog indikatora) i započnite s korištenjem.

Značajke

Kompletna komunikacijska platforma, globalna širokopojasna veza, prenosivi uređaji koji omogućuju pouzdane veze (internet, e-mail, voice, SMS), trenutna veza s vašim uredom, jednostavnost korištenja te kontrola troškova uz globalno definirane cijene Inmarsatovih pretplatničkih servisa.

Pitanja i odgovori

BGAN dolazi od kratice ”Broadband Global Area Network – širokopojasna (satelitska) mreža globalnog pokrivanja” čiji servis pruža davalac satelitske usluge Inmarsat.

Bilo gdje na svijetu, osim na Južnom i Sjevernom polu. Za detaljnu mapu pokrivanja pogledajte kartu pokrivenosti signala.

Prvi korak je dosmjeravanje BGAN terminala na satelit za što je u praksi potrebno manje od jedne minute. Nakon toga uređaj se prijavljuje na satelit slanjem svojih GPS koordinata. Satelit zatim dodjeljuje najpovoljniji spot koji pokriva korisničku lokaciju, a ubrzo nakon toga slijedi povezivanje sa zemaljskom satelitskom postajom nakon čega započinje komunikacija.

BGAN je prvenstveno namijenjen korisnicima koji servis koriste na kopnu te zbog toga spada u kategoriju Land Mobile. Za korisnike na moru Inmarsat je razvio servis pod nazivom Fleet Broadband. Eeronautički servis dolazi pod nazivom Swift Broadband.

Komunikaciju je moguće ostvariti pretplatom već za mjesečni trošak od 50,00 USD. Postoje različite tarifne opcije unutar Prepaid, Postpaid i Shared Corporate Allowance Plan modela.

Brzina komunikacije ovisna je o korištenom modelu BGAN teminala. Teoretski maksimalna brzina može ići do 492kbps u prijamu i predaji. Stvarno korištena brzina također zavisi i od nekoliko dodatnih čimbenika: zauzetost mreže, odabrana pretplatnička tarifna opcija, korišteno sučelje, itd.

Standardni telefonski aparat opremljen RJ-11 priključnicom, ISDN uređaj ili Bluetooth mikro-telefonsku slušalicu moguće je povezati sa BGAN terminalom i koristiti za govornu komunikaciju sa bilo kojim fiksnim ili mobilnim korisnikom na svijetu. Svaki BGAN terminal ima dodijeljen vlastiti telefonski broj koji je upisan u pretplatničkoj SIM kartici. Uporabom dodijeljenog broja ostvaruju se dolazni i odlazni telefonski pozivi. Govornu vezu moguće je uspostaviti i između dva ili više korisnika BGAN terminala.

Uporaba fax-a zavisi prvenstveno od odabira korištenog modela BGAN terminala. U koliko fax uređaj podržava RJ-11 priključak tada se komunikacija odvija identično kao i kod uporabe telefona. Druga mogućnost je uporabom odgovarajućeg programa uz korištenje računala.

Može i to u dva osnovna oblika: A) prijenos Live video sadržaja te B) odgođenog prijenosa video sadržaja u obliku data file-ova (Store & Forward). Za obje varijante potrebno je koristiti odgovarajuću programsku podršku. Thrane & Thraneov strateški partner u toj domeni je firma Streambox.

Može. Za ostvarenje Streaming Data Inmarsat je kreirao opciju prioritizacije protoka te na taj način omogućio garantirani protok brzinama od 32kbps, 64kbps, 128kbps, 256kbps, 384kbps ili 450kbps (BGAN X-Stream ™). Streaming Data opcija predstavlja uslugu sa dodanom cijenom te se kao takva naplaćuje po posebnoj tarifi.

Streaming Data je servis koji osigurava garantirani simetrični protok podataka točno predefiniranim brzinama (32kbps, 62kbps, 128kbps, 265kbps, 384kbps ili 450kbps (BGAN X-Stream ™). Opcija Streaming Data se koristi u situacijama kada je potrebno osigurati kontinuirani protok podataka u svrhu korištenja određenih programskih aplikacija kao što su npr. Live video, Live audio, telekonferencijska veza, itd.

Može. I to vrlo jednostavno koristeći Inmarsatov BGAN LaunchPad program. Dodatna zvukovna indikacia korisnika navodi na najjači signal primljen s odgovarajućeg satelita. Neki terminali imaju ugrađenu opciju i vizualne signalizacije. Postupak je kratak i u praksi traje do jedne minute. Nakon što je dosmjeravanje na satelit završeno BGAN terminal je spreman za korištenje.

To u potpunosti zavisi od odabira korištenog terminala. Svi međutim podržavaju konekciju do 245 kompjutora posredstvom DHCP-a iako je za neke terminala potrebno koristiti dodatnu opremu. Neki terminali podržavaju USB, Ethernet (ponekad sa 2 priključka) i 802.11b/g wireless konekciju.

SIM kartica je čip ukorporiran u plastični nosač i služi za identifikaciju, uporabu i korištenje BGAN terminala identično načinu na koji se kartica koristi i kod mobilnih telefona. SIM kartica ujedno predstavlja i korisnički račun sa svim potrebnim informacijama vezano za pretplatu i odabir servisa. Pretplatnička SIM kartica se jednostavno može prebaciti iz jednog BGAN terminala u drugi.

BGAN sustav je razvijen prvenstveno za rad u pokretu te je stoga prenosiv i jednostavan za uporabu. Osim toga to je ujedno jedini servis koji omogućuje globalno pokrivanje. Za razliku od BGAN terminala svi drugi oblici mobilnih satelitskih sustava zahtijevaju prethodnu (ponekad i složenu) montažu na terenu te podliježu plaćanju naknade za korištenje radio-frekvencijskog spektra sukladno pravnim propisima pojedinih država.

Ne. BGAN servis pruža Inmarsat koji je u svojstvu davaoca satelitske usluge međunarodna organizacija čije su članice gotovo sve zemlje svijeta. Korištenje BGAN terminala zakonski je regulirano općom dozvolom.

To prvenstveno ovisi o fizičkoj orijentaciji zgrade te njezinom okruženju sa susjednim zgradama ili drugim objektima koji mogu predstavljaju fizičku prepreku vidljivisti prema satelitu. U koliko takvih prepreka nema BGAN terminal će normalno raditi kroz staklo uz uvijet da je pravilno dosmjeren na satelit. Kod nekih terminala postoji mogućnost odvajanja antene od baznog uređaja. Na taj način moguće je antenu smjestiti na pogodnije mjesto (balkon, loggia, kontejner) te ju odgovarajućim kabelom povezati s baznim uređajem.

Može. Za dugotrajniji rad može se koristiti mala zaštitna kupola (radom) koja dodatno štiti antenu od fizičkih oštećenja i atmosferskih utjecaja.

To prvenstveno zavisi od odabranog modela BGAN terminala. Tako je npr. kod Thrane & Thrane Explorer 700 modela moguće je antenu postaviti i do 100 metara udaljenu od baznog uređaja. Antenski kabel predstavlja dodatnu opremu i može se naručiti od proizvođača shodno potrebnoj dužini.

Korisnici mogu odabrati vrlo širok asortiman dodatne opreme prema svojim specifičnim zahtjevima. U tu opremu spadaju: Bluetooth mikro-telefonska slušalica, ISDN mikro-telefonska slušalica, adapteri za napajanje iz akumulatora (rad iz vozila ili plovila), solarni paneli, antenski kabeli različitih dužina, držači antena, itd. Svakako je važno odabrati onu dodatnu opremu koju je testirao i odobrio proizvođač BGAN terminala.

Da. Svaka jedinica koja podržava Ethernet ili 802.11b, TCP/IP i DHCP kompatibilna može koristiti BGAN terminal. To uključuje gotovo sve laptope, dlanovnike i ostale uredjaje konzumne elektronike u koliko podržavaju spomenute protokole.

Najvećim dijelom ne. Utjecaj vremenskih prilika na rad BGAN terminala je minimalan iz razloga što oni koriste valne dužine koje nisu osjetljive na kišu i snijeg (L-Band). U tom pogledu degradacije signala su daleko manje izražene nego kod VSAT-a ili satelitske televizije.

Prvenstveno zbog njihove pouzdanosti u radu i vrlo pozitivnim iskustvom baziranom na dosadašnjem korištenju. U domeni prodaje BGAN uređaja Thrane & Thrane drži više od 70% svjetskog tržišta. Veliki izbor dodatne opreme te odlična korisnička podrška uz činjenicu da su proizvodi postali NATO standard dovoljno govore sami za sebe.

Da. Za područje Republike Hrvatske kao i za Bosnu i Hercegovinu Thrane & Thrane A/S ovlašteni partner za Land Mobile program je firma DELTAMEDIA d.o.o., Fallerovo šetalište 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.

Posebna rješenja sigurnosti i nadzora

Posebna rješenja sigurnosti i nadzora predstavljaju specifičan vid uporabe BGAN satelitskih terminala u situacijama, osobito:

 • kada ne postoji mogućnost korištenja postojeće zemaljske infrastrukture
 • kada je korištenje postojeće zemaljske infrastrukture nesigurno i nepouzdano
 • kada se iz sigurnosnih razloga ne želi koristiti postojeća zemaljska infrastruktura
 • kada se želi ostvariti direktna veza između pojedinih BGAN terminala
 • u izvanrednim situacijama kao što su potres, požar, poplava ili neka druga elementarna nepogoda

 

Za potrebe posebnih rješenja sigurnosti i nadzora razvijen je čitav niz proizvoda prilagođenih povezivanju s BGAN satelitskim terminalima na način da se ostvari njihovo korištenje sa ciljem optimizirane potrošnje satelitskog kapaciteta – Inmarsat Airtimea.
Proizvodi koji su zadovoljili kriterije te uspješno završi zahtjevna Inmarsatova testiranja dobivaju oznaku Inmarsat Approval Solution.

Gotovo u pravilu svako posebno rješenje sigurnosti i nadzora korištenjem BGAN satelitskih terminala predstavlja specifičan izazov u cilju ostvarenja najučinkovitijeg rješenja za njegovog korisnika. Iznalaženja najoptimalnije solucije jedino je moguće suradnjom davaoca usluge (Inmarsat – ESL – Deltamedia), isporučioca opreme (Deltamedia) i korisnika opreme.

Proizvodi

Explorer 323 Terminal

Explorer 323 je najnoviji ultra-kompaktni Cobham-ov BGAN satelitski terminal. Prvenstveno namijenjen za rad u pokretu (Comms-On-The-Move) omogućujući glasovne i podatkovne komunikacije. Ujedno, to je prvi satelitski terminal koji koristi elektronički navođenu antenu koja nema pokretnih dijelova što je rezultiralo značajnim smanjenjem cijene te poboljšanjem pouzdanosti u radu uz smanjenje troškova održavanja.

 • Jednostavan za uporabu i rukovanje
 • Elektronički upravljan bez pokretnih dijelova
 • Brzina interneta do 384 Kbps
 • Izuzetno pouzdana konstrukcija
 • Težina uređaja 3.9 kg
 • Kompaktne dimenzije uređaja (promjer 320 mm, visina 97 mm)
 • Omogućuje rad u ekstremnim vremenskim uvjetima
 • Ugrađeno WiFi sučelje
 • Antenska i modemska jedinica integrirane su u jednom kućištu otpornom na djelovanje atmosferskih utjecaja
 • Za napajanje uređaja, kao i za povezivanje s ostalom korisničkom opremom, koristi se samo jedan višežilni kabel
 • Uz pomoć magnetskog nosača jednostavno se montira na krov vozila
 • Funkcionira iznad kuta elevacije od 5° (šire područje pokrivanja)
 • Web sučelje za status terminala, upravljanje postavkama i telefonskim imenikom
 • Integrirana web konzola za konfiguraciju uređaja i status parametara

Explorer 325 Terminal

Explorer 325 je pouzdan, kompaktan i jednostavan za uporabu. Magnetski nosači brzo i jednostavno pričvršćuju njegovu satelitsku antenu promjera 36 cm na krov bilo kojeg vozila. Ovaj kompaktni BGAN terminal omogućuje brzinu Interneta do 464 Kbps tijekom vožnje.

 • Jednostavan za uporabu i rukovanje
 • Jednostavno uključite jedinicu i povežite se na bilo koji laptop
 • Brzina interneta do 448 Kbps
 • Izuzetno pouzdana konstrukcija
 • Omogućuje rad u ekstremnim vremenskim uvjetima
 • Internet usluga može se temeljiti na pretplati ili se plaća unaprijed koristeći standardne BGAN usluge
 • U kompletu se nalazi IP telefon – priključuje se na IP priključak
 • Prihvaća spajanje bilo kojeg bežičnog ili žičanog telefona u telefonsku utičnicu RJ-11
 • Cijena poziva od samo 0,99 centa po minuti na bilo koji fiksni telefon u svijetu
 • Besplatni dolazni pozivi
 • SMS poruke iznos  0,50 centa (iPhone tekstualne poruke se ne naplaćuju).
 • Ugrađeni magnetski nosači antene za montažu na krov
 • Funkcionira iznad kuta elevacije od 5° (šire područje pokrivanja)
 • Web sučelje za status terminala, upravljanje postavkama i telefonskim imenikom
 • 2 Ethernet (RJ-45) POE, 1 telefonsko (RJ-11) sučelje
 • Integrirana web konzola za konfiguraciju uređaja i status parametara
 • Dostupne su 32, 64, 128 Kbps CIR 1:1 BGAN IP usluge za prijenos podataka.

Explorer 540 Terminal

Svestrani i izdržljivi BGAN M2M terminal, EXPLORER 540 prvi je svjetski Machine-to-Machine (M2M) komunikacijski uređaj koji radi na Inmarsat BGAN satelitskoj mreži i 2G/3G/LTE zemljskim mrežama.

EXPLORER 540 prvi je svjetski Machine-to-Machine (M2M) komunikacijski terminal koji radi na Inmarsat BGAN satelitskoj mreži i 2G/3G/LTE zemaljskim mrežama. Uz otpornost koji je ključni parametar unutar M2M mreža primarni cilj dizajna EXPLORER 540 terminala je osigurati najpouzdaniju, ali svestranu M2M komunikaciju koja je danas dostupna.

Kao jedini Inmarsat BGAN M2M terminal koji nudi dvostruki način rada EXPLORER 540 uvodi jedinstvenu fleksibilnost i M2M kontrolu podataka za kontroliranu potrošnju jer osigurava odabir najisplativije komunikacijske usluge ovisno o lokaciji na kojoj se nalazi. Kao najnapredniji BGAN M2M terminal EXPLORER 540 je pogodan za izradu M2M rješenja poput IP SCADA za razmjenu podataka, praćenje imovine, nadzor u stvarnom vremenu i daljinsku telemetriju.

Osiguravajući stabilnost M2M prijenosa podataka koji često potječu s teško dostupnih i udaljenih lokacija, dvostruki način rada modela EXPLORER 540 pruža značajne prednosti s mogućnošću automatskog prebacivanja između BGAN satelitske mreže i mobilne zemaljske mreže. Za korisnike koji prenose kritične podatke u stvarnom vremenu unutar svojih M2M mreža dvostruki način rada EXPLORER 540 pruža nenadmašnu dostupnost usluge.

EXPLORER 540 je otporan M2M terminal dizajniran za pružanje pouzdanih i zaštićenih IP podataka i u najsurovijim okruženjima. Veličinom od 19,8 x 19,8 cm i težinom od samo 1,6 kg to je najmanji i najlakši BGAN M2M terminal na tržištu danas. Izdržljivo kućište izvedbe IP66 otporano na prašinu i vodu čine EXPLORER 540 savršenim izborom za bilo koju vrstu fiksnih instalacija.

Explorer 510 Terminal

Satelitski terminal EXPLORER 510 posjeduje ulogu WiFi pristupne točke s Internetskom brzinom do 464 Kbps na bilo kojem bežičnom uređaju unutar dometa poput prijenosnih računala, tableta i pametnih telefona. Ono što EXPLORER 510 razlikuje od ostalih BGAN terminala jest to što omogućuje integraciju pametnih telefona. “Explorer Control App” nudi potpunu kontrolu poput prikaza jačine signala te prikaza ostvarenog prometa uz mogućnost slanja i primanja tekstualnih poruka.

 • Ultra prijenosni BGAN terminal  dimenzija 19,8cm x 19,8cm x 4cm i težine 1,4 kg
 • Internet velike brzine do 464 Kbps (94,5% brz kao i najbrži BGAN za standardni BGAN Internet)
 • Izuzetna otpornost na vremenske utjecaje – klasa zaštite IP66
 • Snažna Wi-Fi pristupna točka dometa do 100 metara
 • Smartphone aplikacija omogućuje pametnim telefonima upravljanje Explorer 510 uređajem te razmjenu telefonskih poziva i tekstualnih informacija

Explorer 710 Terminal

EXPLORER 710 je vodeći BGAN terminal koji može razviti najveću moguću brzinu u odnosu na ostale BGAN terminale. Predstavlja svojevrsni prijenosni ured jer omogućuje brzi pristup internetu s više sučelja te bezbroj aplikacija. Povežite svoje prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet na ugrađenu WiFi pristupnu točku kako biste osigurali telefonske usluge, Internet, pregledavanje e-pošta, slanje video sadržaja uživo, prijenos velikih datoteka (pa čak i video konferencija). Za slanje video sadržaja nova BGAN HDR usluga dostupna je za garantirani promet od 650 Kbps.

 • Automatsko povezivanje na Internet pritiskom na jedan gumb (nakon dosmjeravanja na satelit)
 • Radi sa svim BGAN servisnim planovima
 • Radi s bilo kojim iPhone ili Android telefonom za kontrolu sustava i pregled poziva
 • Veliki zaslon i tipkovnica s mogućnošću konfiguriranja sustava bez prijenosnog računala
 • Snažan domet ugrađene WiFi pristupne točke do 100 metara
 • Najbrža LIVE brzina video streaminga od 650 Kbps uz novu BGAN HDR uslugu
 • Omogućuje standardne brzine Interneta do 492 Kbps
 • Opcija prosljeđivanja portova. Proslijedite javni IP na povezani uređaj
 • Ugrađeno web sučelje u svrhu povezivanja, statusa sustava, korisničkih logova, zapisa poziva, itd…
 • USB priključak za punjenje (0,5 ili 2 Amp) pametnih telefona i drugih uređaja
 • Kompaktne dimenzije uređaja –  27,9 x 33,2 x 5,4 cm
 • Radi u vrlo hladnim ili vrućim uvjetima u rasponu od -25°C do +55°C
 • Povežite bilo koji standardni žičani ili bežični telefon koristeći telefonski priključak RJ-11
 • Koristite svoj pametni telefon za upućivanje ili primanje poziva putem aplikacije Explorer Connect
 • Cijena poziva od 0,99 centa u minuti na bilo koji fiksni telefon u svijetu. Besplatni dolazni pozivi
 • Cijena odlazne SMS poruke od 0,50 centa (dolazne poruke se ne naplaćuju)
 • Ugrađen je DHCP/NAT router s 2 LAN priključka (PoE) i WiFi sučelje. Mogućnost  konfiguracije uređaja koristeći web sučelje
 • Podržava odobrene faks uređaje Grupe 3 i uređaje koji podržavaju ISDN (64 Kbps)
 • LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem s 4 tipke za upravljanje
 • Intuitivni zasloni sučelja pretraživaća za naprednu kontrolu
 • Li-ionska baterija trajanja do 36 sati u stanju mirovanja
 • CE, FCC i IC certifikati

Cobham Explorer 727 BGAN

EXPLORER 727 vodeći BGAN-ov terminal, isporučuje kvalitetne zvučne i širokopojasne podatke dok ste u pokretu brzinom do 256 Kbps i time postaje terminal INMARSAT klase broj 1 po postavljanju, sposoban za slanje podataka od 384 Kbps uz BGAN X-Stream.

 

 • Jednostavan za upotrebu i rukovanje od strane korisnika
 • Bez potrebe za certificiranjem
 • Najbrže dostupne brzine Interneta u pokretu – standardni IP do 432 Kbps
 • IP brzine prijenosa od 32, 64, 128 i 256 Kbps u pokretu
 • Transformiranje u stacionarni terminal klase 1 – omogućuje minimalno prijenos od 384 Kbps s BGAN X-Streamom
 • Automatsko pozicioniranje u pokretu ili u stacionarnom modu
 • Može se globalno koristiti s istim BGAN planom usluga
 • Četiri ugrađena RJ-45 Ethernet priključka za povezivanje više uređaja
 • Svi Ethernet priključci su POE (Power Over Ethernet) za specijalizirane uređaje (npr. IP kamera)
 • Dva RJ-11 ugrađena telefonska priključka (radi sa bilo kojim standardnim žičanim telefonom)
 • Jedan ISDN 64 Kbps priključak
 • Jedan 5-polni priključak opće namjene
 • Jednostavan trodijelni dizajn: antena, kontroler, IP slušalica
 • Jednostavan za transport – odgovara kovčegu srednje veličine
 • Dostupna je 19” ugradbena Rack verzija kontrolera (uz doplatu)
 • Antene dostupne u bijeloj ili žutoj boji (potrebno je navesti prilikom narudžbe)
 • Govorna pošta telefona, telefonski imenik, web portal za prilagodbu
 • Kompatibilan s fax uređajima grupe 3
 • Integrirana web konzola za status sustava, bežičnu sigurnost i ostale parametre