Nove cijene Inmarsatovih Land Mobile Airtime tarifnih paketa

Inmarsat je objavio nove cijene za pojedine tarifne opcije u području Land Mobile Airtime servisa. Tako se od 01.09.2020. godine primjenjuju nove cijene za sljedeće kategorije: – Land Mobile GSPS Isatphone 2 SCAP – Land Mobile BGAN – 12 Month SCAPs 2020 Osim što se spomenuti servisi obračunavaju i naplaćuju po novim cijenama, kod Land […]